Zarząd

Andrzej Jedut

Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Lubelskiej, Wydziału Elektrycznego o specjalności Elektroenergetyka oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie eksploatacji turbin gazowych
i układów gazowo-parowych, a także studia podyplomowe w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Studia Menedżerskie Executive MBA dla sektora energetycznego organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Gdański.

Od 1989 r. zawodowo związany z Elektrociepłownią Lublin Wrotków, gdzie pracował jako Dyżurny Inżynier Ruchu, Kierownik Oddziału Analiz Eksploatacyjnych oraz Kierownik Wydziału Ruchu, a od 2012 r. jako Główny Inżynier ds. Wytwarzania. Od maja 2018 r. Wiceprezes Zarządu
w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., pełniący nadzór nad pionami Produkcji oraz Dystrybucji Ciepła. Od stycznia 2020 r. Dyrektor Oddziału Elektrociepłowni Gorzów Wielkopolski w PGE Energia Ciepła S.A.

Funkcję Prezesa Zarządu KOGENERACJI S.A. pełni od 6 października 2020 r. Nadzoruje następujące obszary: organizacja i sprawy formalne, handel, finanse, zasoby ludzkie, administracja i bezpieczeństwo.

Krzysztof Kryg

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył Studia podyplomowe „Systemy Zarządzania i Nowe Technologie w Energetyce i Ciepłownictwie” na Politechnice Wrocławskiej. Od 1988 r. jest związany z KOGENERACJĄ S.A. pełniąc funkcje menadżerskie w obszarze produkcji, remontów, kontroli wewnętrznej i audytu.
W latach 2008-2010 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Produkcji
w KOGENERACJI S.A., od 2012 r. kieruje służbami remontowymi w spółce.
W latach 2005-2007 był członkiem Rady Nadzorczej KOGENERACJA S.A.
z wyboru pracowników.

Funkcję Członka Zarządu KOGENERACJI S.A. pełnił od 6 października 2020 r. a od 16 grudnia 2020 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu
KOGENERACJI S.A. Nadzoruje następujące obszary: produkcja, utrzymanie majątku i rozwój.

Rada Nadzorcza