Struktura własnościowa

Akcjonariat na dzień 31 grudnia 2022 r.

Notowania na giełdzie

od 26 maja 2000 r.

Akcje KOGENERACJI S.A. notowane są na Rynku Głównym GPW

27,9 zł za akcję

Cena akcji KOGENERACJI S.A. na zamknięciu w czasie pierwszej sesji w 2022 r.

29 zł za akcję

Najwyższa cena w analizowanym okresie osiągnięta 12 i 18 sierpnia 2022 r.

20,9 zł za akcję

Najniższa cena w analizowanym okresie odnotowana 20 i 21 października 2022 r.

24,0 zł za akcję

24,0 zł za akcję Cena za akcję jaką zakończono rok 2022.

25,42 zł za akcję

Średni kurs akcji KOGENERACJI S.A. w 2022 r. Spadek kursu akcji pomiędzy notowaniem na pierwszej i ostatniej sesji 2022 r. wyniósł 14%. Notowania sWIG spadły o 13%, a WIG Energia spadły w 2022 r. również o ok. 13%.

Indeks sWIG80

KOGENERACJA S.A. spółką indeksu sWIG80

Notowania akcji sWIG80 oraz akcji KOGENERACJI S.A.

Indeks WIG – Energia

KOGENERACJA S.A. spółką indeksu WIG – Energia

Notowania akcji WIG-Energia oraz akcji KOGENERACJI S.A.