Rozwój organizacji

Liczba pracowników w latach 2012 – 2022

Średni wiek pracowników w latach 2012 – 2022

Zatrudnienie według wykształcenia na koniec 2022 r.

Zatrudnienie według płci na koniec 2022 r.