Podstawowe produkty

Podstawowymi produktami Spółki są ciepło i energia elektryczna oraz świadectwa pochodzenia energii, tzw. certyfikaty zielone i białe.

Wolumen sprzedaży w latach 2022 i 2021

J.m.Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Zmiana (ilość)
CiepłoTJ9 81710 608(791)
Energia elektrycznaGWh1 1341 216(82)
 • produkcja własna
 • GWh1 0701 04921
 • odsprzedaż
 • GWh64167(103)
  Sprzedaż globalna w jednostkachTJ 13 899 14 985(1 086)

  Sprzedaż ciepła w 2022 r. była niższa w porównaniu do 2021 r. Na spadek wolumenu sprzedaży ciepła w 2022 r. o 7% (791 TJ) wpłynęły niekorzystne warunki pogodowe.
  Sprzedaż energii elektrycznej spadła w 2022 r. również o 7% (82 GWh). Niższy wolumenu sprzedaży energii elektrycznej to efekt niższej produkcji ciepła oraz niższej ilości odsprzedanej energii elektrycznej o 62%.
  Sprzedaż globalna produktów w analizowanym okresie wyniosła 13 899 TJ (w tym 9 817 TJ przypada na ciepło) i osiągnęła poziom
  niższy o 7% w porównaniu do roku ubiegłego.

  Wartość oraz struktura przychodów ze sprzedaży produktów w latach 2022 i 2021

  Za rok zakończony
  31 grudnia 2022 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2021 r.
  Wartość
  (tys. zł)
  Struktura
  (%)
  Wartość
  (tys. zł)
  Struktura
  (%)
  Ciepło 500 259 46 512 279 60
  Energia elektryczna 523 335 48 288 823 33
  Certyfikaty 16 971 2 13 464 2
  Wsparcie wysokosprawnej kogeneracji gazowej 2 419 0 470 0
  Rynek Mocy 32 350 3 30 543 4
  Pozostałe 5 917 1 5 974 1
  Przychody ze sprzedaży produktów 1 081 251 100 851 553 100

  Struktura przychodów ze sprzedaży produktów w 2022 r.