Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A.

Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jest przedsiębiorstwem energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą
w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz przesyłania
i dystrybucji ciepła. Wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej w procesie skojarzonym zapewnia uzyskiwanie średniorocznie wysokiej sprawności wytwarzania, co oznacza najbardziej efektywne wykorzystanie energii chemicznej paliw pierwotnych wśród przedsiębiorstw energetyki zawodowej.

Efektywność energetyczna skojarzonego wytwarzania ciepła wraz z energią elektryczną pozwala na oszczędność energii pierwotnej zawartej w paliwie
w porównaniu z oddzielnym wytwarzaniem energii elektrycznej
w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w ciepłowni przekracza ona 10%.

Lokalizacja Spółki

Elektrociepłownia
Wrocław

zlokalizowana we Wrocławiu 
przy ul. Łowieckiej 24

Elektrociepłownia
Czechnica

zlokalizowana w miejscowości Siechnice k. Wrocławia

Elektrociepłownia
Zawidawie

zlokalizowana we wschodniej części Wrocławia, w dzielnicy Psie Pole

Łączna moc elektryczna zakładów wynosi 418 MW, a łączna moc cieplna to 1 080 MWt.

Elektrociepłownie stanowią centralne źródła ciepła dla Wrocławia w zakresie pokrycia potrzeb na ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową i ciepło technologiczne oraz źródła energii elektrycznej stanowiące część krajowego systemu elektroenergetycznego.

EC Zielona Góra S.A.

EC Zielona Góra S.A. jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz wytwarzania
i dystrybucji ciepła. Po uruchomieniu w 2004 r. bloku gazowo-parowego (BGP) spółka z przedsiębiorstwa o profilu ciepłowniczym stała się firmą produkującą głównie energię elektryczną w oparciu o krajowy gaz ziemny.

Zainstalowana moc elektryczna wynosi 198 MW (blok gazowo – parowy). Zainstalowana moc cieplna wynosi 303 MWt, w tym: 135 MWt (blok gazowo
– parowy), 167 MWt (kotłownia gazowo – olejowa), 1 MWt (lokalne kotłownie gazowe). Spółka stanowi podstawowe źródło dostaw ciepła i ogrzewanej wody użytkowej dla miasta Zielona Góra oraz jest dystrybutorem ciepła.