364 mln zł
EBITDA
Grupa Kapitałowa
11 056 TJ
Sprzedaż ciepła
Grupa Kapitałowa
2 273 GWh
Sprzedaż energii elektrycznej
Grupa Kapitałowa
583 mln zł
Nakłady inwestycyjne
167 mln zł
EBITDA
KOGENERACJA S.A.
8,9%
Zwrot z zaangażowanego
kapitału (ROCE)
Grupa Kapitałowa

List Prezesa

W imieniu Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przedstawiam Państwu Raport Roczny Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A., w którym zaprezentowane zostały wyniki finansowe oraz istotne wydarzenia 2022 r.

Zarówno dla naszej Spółki, jak i całego sektora rok 2022 był czasem wyjątkowych wyzwań. Agresja Rosji na Ukrainę przyczyniła się do gwałtownego wzrostu cen paliw i trudności z ich dostępnością. Dzięki determinacji i odpowiedniej organizacji pracy KOGENERACJA S.A. nieprzerwanie produkowała ciepło i energię elektryczną zapewniając bezpieczeństwo energetyczne Wrocławia.

W minionym roku Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. ogłosiła Strategię Biznesową na lata 2022-2026, dokument który w dużej mierze podsumowuje nasze plany i rozpoczęte już przedsięwzięcia oraz umiejscawia działania Grupy w kompleksowej Strategii Ciepłownictwa realizowanej przez PGE Energia Ciepła.

Przeczytaj list

Strategia KOGENERACJI S.A.

Bezpieczeństwo 

i higiena pracy
Dbałość o środowisko naturalne
Zrównoważony rozwój
i odpowiedzialność społeczna

Kalendarium wydarzeń

27.01.2022
Rozpoczęcie trzeciego roku współpracy PGE Energia Ciepła i KOGENERACJI z Narodowym Forum Muzyki
10.02.2022
KOGENERACJA i Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej podpisały porozumienie o współpracy
28.02.2022
Uruchomienie wśród pracowników KOGENERACJI zbiórek i akcji pomocowych na rzecz uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy
25.04.2022
Audyt certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania
05.06.2022
KOGENERACJA sponsorem tytularnym zawodów „Biegaj w Siechnicach”
09.06.2022
KOGENERACJA patronem warsztatów dla dzieci w ramach projektu "Dzikie w mieście" realizowanego przez EKOSTRAŻ
26.07.2022
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy KOGENERACJĄ a Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej
06.09.2022
KOGENERACJA sponsorem wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków
12.09.2022
Pracownicy KOGENERACJI uczestniczą w zbiórce roślin na rzecz wychowanków Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu
22.09.2022
KOGENERACJA bierze udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki
25.09.2022
Pikinik rodzinny na Kępie Mieszczańskiej współorganizowany przez KOGENERACJĘ
17.11.2022
KOGENERACJA przekazuje specjalistyczne książki Zespołowi Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych
24.11.2022
KOGENERACJA sponsorem koncertu piosenek patriotycznych "Bez okazji" organizowanego przez Fundację Mathesianum
25.11.2022
Finałowy koncert w ramach projektu "Ciepłe myśli - ciepłe dźwięki", kórego mecenasem 
jest KOGENERACJA
03.11.2022
Rusza kampania PGE Energia Ciepła "Mądrze korzystaj z energii"
13.12.2022
KOGENERACJA wspiera odbiorców wrażliwych społecznie w ramach akcji "Dzielimy się ciepłem"